Virwëtz

Virwëtz ass d’Energie, déi mer brauche fir eppes wëllen ze verstoen oder ze léieren. Virwëtz brauch Saachen, Liewewiesen a Situatiounen, déi sech beobachten an erfuersche loossen, an Zäit fir dat ausféierlech ze maachen. Virwëtz ass d’Basis vun neien Erkenntnesser. Wann de Virwëtz kee Raum kritt fir sech z’entfalen, stierft en of a bréngt Mënschen ervir, déi net méi staunen a sech net fir d’Erausfuerderunge vun hirer Zäit intresséieren.
LuDUS fërdert Virwëtz mat Virbiller, déi nom “Firwat” sichen, mat Meditatiounen iwwert d’Welt, mat ureegende Ressourcen a mat Zäit, fir de Jonken hire Froen nozegoen.