Kritescht Denken

Kritescht Denken ass d’Fäegkeet, selbstänneg ze iwwerleeën, Traditiounen, Reegelen an Aussoe vun aneren ze hannerfroen an der eegener Intuitioun ze follechen. An enger Zäit vu Manipulatioun a falschen Informatiounen ass dat iwwerliewenswichteg.
LuDUS fërdert kritescht Denken mat Debatten, der Sich no Quellen an eegenem Journalismus.