Kooperatioun

Kooperatioun mécht vill Projeeë méi einfach, well se d’Talenter vun eenzelne Mënsche zesummebréngt an d’Motivatioun stäerkt, en Zil ze erreechen. Kooperatioun erméiglecht géigesäiteg Ennerstëtzung, Inspiratioun an Ausbildung, a si entwéckelt Matgefill a Suerg em déi
aner.
LuDUS fërdert Kooperatioun duerch Altersmëschung, de Verzicht op Vergläicher tëscht Individuen a kollektiv Entscheedungsprozesser.