Matgefill

Matgefill ass d’Basis fir d’Heelung vun eiser kranker Welt. Bedierfnesser vun anere kennen, respektéieren a wa méiglech erfëllen hëllefen gëtt dem Liewen een déiwe Sënn a schaaft Vertrauen a Gebuergenheet. All Liewewiese si matenee verbonnen an openeen ugewisen; well se awer verschidde sinn, muss et ee gerechten Ausgläich tëscht hire Liewensziler ginn.
LuDUS fërdert Matgefill duerch Meditatioun, Naturerfarungen, Feedbackronnen an der Erfuerschung vu Gefiller.