Interview iwwert dat 1. Trimester (2. Deel)

Firwat hues de dech entscheed fir bei LuDUS ze kommen?

Ech hu mech entscheed fir bei LuDUS ze kommen, well ech déi normal Schoul éischtens ustrengend fonnt hunn – also net well ech net matkomm sinn, mee well … ech weess net wéi ech dat soll erklären, mee ech hunn et ustrengend fonnt. An ech sinn och bei LuDUS komm, well ech d’Schoul langweileg fonnt hunn; well mir ëmmer dat nämmlecht gemaach hunn an ech net esou vill nei Saache geléiert hunn.

Wat sees de dann elo no 13 Wochen, no engem Trimester hei bei LuDUS? Sinn deng Erwaardungen erfëllt ginn oder géngs de léiwer erëm zréckgoen an déi aner Schoul?

Also ech fannen et cool hei an ech wëll net nach eng Kéier an déi al Schoul. Awer bis elo hat ech sou éischter d’Gefill, dass ech net richteg Motivatioun konnt opbréngen fir esou richteg … méi oft eppes ze maachen a Mathe oder Franséisch, einfach well et och ongewinnt war. Also datt ech op eemol esou vill Fräiheet hat, dat war ongewinnt. Awer ech sinn eigentlech zefridden.

Wat kéins de da lo soen, wat s de an deenen 13 Woche bei LuDUS geléiert hues? Oder wat et der bruecht huet?

Also … ech hu geléiert, wéi ech meng Zäit sënnvoll kann notzen.

Wann s de elo déi 3 Haaptbegrëffer aus dem Numm LuDUS hëls – Demokratie, Uechtsamkeet a Selbstbestëmmung – wat bedeiten déi fir dech, a wat huet dat mat deem ze dinn wat s de hei erlieft hues?

Demokratie hu mer hei ganz vill, ech fannen et eigentlech och ganz gutt datt mer de Krees maachen, well mir zesummen entscheeden an net einfach alles decidéiert gëtt wéi an der normaler Schoul an da musse mer et maachen. Ech fannen dat demokratesch.

Uechtsamkeet ass fir mech, op déi aner oppassen, an och op sech selwer oppassen. Awer och, mat Géigestänn uechtsam ze sinn. Jo.

A Selbstbestëmmung heescht fir mech datt ee léiert, wat fir ee selwer gutt ass.

Wéi fënns de dann déi Tatsaach, dass hei bei LuDUS all Altere gemëscht sinn?

Dat fannen ech gutt, ech fannen och all Leit hei léif, an ech spillen och heiansdo mat de Klengen; awer am léifste sinn ech mat deenen a mengem Alter zesummen. Awer ech fannen et eigentlech gutt, dass se all gemëscht sinn.

Wat wënschs der dann elo fir d’Zukunft vu LuDUS? Wat hoffs de fir déi nächst Méint?

Also ech hoffen, datt dat wäert klappen an datt ech méi meng Motivatioun fannen fir mer Saachen erauszesichen déi ech wëll maachen, an dann och déi ganzen Zäit d’Motivatioun dozou hunn, an net ufänken mat deem an deem an deem, esou wéi ech et scho mat ville Saache gemaach hunn.

Merci.