Eist laangfristegt Zil ass et, déi lëtzebuergesch Bildungslandschaft duerch eng weider schoulesch Alternativ ze beräicheren.

No eiser Grënnung am Joer 2018 hu mir Kontakt zum Educatiounsministère opgeholl. Enn 2019 hate mir eng éischt konstruktiv Versammlung mam Här Minister Claude Meisch a senge Mataarbechter. Hei hu mir iwwert d’Méiglechkeete geschwat, déi et fir LuDUS als Schoul kéinte ginn (ëffentlech oder privat).

Ufank 2020 sollte mir eng zweet Versammlung hu fir déi nächst Schrëtt vun enger Schoulgrënnung ze beschwätzen. Dës Entrevue gouf leider, warscheinlech wéinst den Ëmstänn vun der Pandemie, ofgesot. Säitdeem hu mir reegelméisseg beim Ministère nogefrot wéini eis zweet Entrevue stattfanne kann. Dës hate mir mat Vertrieder vum Ministère am Juli 2021 an eng weider Versammlung soll am Hierscht 2021 nokommen. Mir waarde gespaant op eng Positionéierung vum Ministère.

1a, route de Luxembourg
L – 7240 BERELDANGE
Email : info(at)ludus.lu Tél. 00352 661 91 21 65
BCEELULL LU54 0019 5255 0486 1000